info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
เดือนนี้ 3,890
เดือนที่แล้ว 9,978
ทั้งหมด 35,415

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กิจกรรม "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ในพื้นที่ตำบลวังทอง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ประกาศรายงานการติดตามเเละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
photo การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร