องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
group สมาชิกสภา-อบต
นายบุญธรรม เอื้อนไธสง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-0928635
นายศักดิ์ดา จันสวย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
โทร : 087-8628221
นายไพมณี ดุงศรีแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 1
โทร : 0615471711
นายประยูร เข็มศรีรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ 2
โทร : 093-5318962
นายสุริยัน วิลาจันทร์
สมาชิกสภา หมู่3
นายสมพร ภูผิวแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 090-1496701
นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ 6
โทร : 080-1397134
นายสมพงษ์ ซอกรม
สมาชิกสภา หมู่ 8
โทร : 095-6076778
นายหมอน ศรีชนะ
สมาชิกสภาหมู่ 9
โทร : 095-3465900