องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา
นายวีระชัย ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบุญหลาย ดวงพิมพ์
ครู คศ.2
น.ส.สมภาร ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2
น.ส.ประนอม จอมทอง
ครู คศ.2
น.ส.ละมุด ชมิฬ
ครู คศ.2
นางวงเดือน เนียมจันทร์หอม
ครู คศ.2
นางสายพิน ขันชารี
ครู คศ.1
นางมลฤดี จันทร์สวย
ครู คศ.1
นางสาวนิภาลักษณ์ โพธิ์ชัยศรี
คศ.1
นางสาววิรามาศ ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา