องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นายวิชิต วงปัตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริ พัมณะสาร
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางสาวจงกล แสงนิล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวิษณุ มีศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางปนิดา อังคะปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
นางทอฝัน คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนันทนา สิงทุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ