องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 242
เดือนนี้ 6,095
เดือนที่แล้ว 8,543
ทั้งหมด 30,316

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังดารา ลงพื้นที่มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [8 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
บริหารจัดการบ่อขยะในตำบลวังทอง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเภท อปท.บริหารจัดการที่ดี
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้โพส : admin
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต
ผู้โพส : admin
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง คนต้นแบบตำบลวังทอง ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมปักดำนา ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ...
ผู้โพส : admin
งานบริการสาธารณะซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และตัดกิ่งไม้ริมถนนในพื้นที่รับชอบ นำโดยท่านนายกประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง "น้ำไหล ไฟสว่าง"
ผู้โพส : admin
นายประมวลศิลป์ ขันชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นำข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน สาธารณสุขชุมชน อสม. อปพร. ตั้งจุดคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ บริเวณจุดคัดกรอง ตชต.วังทอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ตำบลวังทอง...
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร