info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังทอง
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. ปิดเทอม 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุกรักษาการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 8412 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมประปา หมู่ 3 บ้านเหล่าหลวง หมู่ 5 บ้านกำแมด หมู่ 7 บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ.
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จัดทำป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพผู้กักตัวโรคโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเเห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซฒรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะเเห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ 75 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อชุดหมอนผ้าห่มศูนย์กักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อนมเยียวยาโควิส 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อนมเยียวยาโควิส 1/2564 อาหารเสริม (นม) ศพด.5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.เปิดเทอม 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. เปิดเทอม 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 2 บ้านวังดารา
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างก่อสร้างโดมประกอบพิธีฌาปนกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างโดมประกอบพิธีฌาปนกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ 6 บ้านวังเเสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 2 บ้านวังดารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ 5 บ้านกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น รถขยะ รถกู้ชีพ รถน้ำอเนอกประสงค์ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นรถยนตืส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านเหล่วงหลวง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาหมูบ้าน หมู่ 8 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หฒู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อประปา หม฿่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างต่ออายุเว็บไซต์ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไดประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทอง บ้านเหล่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไดประปา หมู่ที่ ๗ บ้านวังสมบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละน้ำมันหล่อลื่น รถขยะ รถกู้ชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
1 - 50 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
1614531600 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
(นายประมวลศิลป์ ขันชารี)
นายก อบต.วังทอง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร