ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมซัมเมอร์สหมู่ที่ 4 บ้านคำเจริญ