วัดบุญมาวาส

วัดบุญมาวาส

วิหารแห่ง4พญานาคราช วัดบุญมาวาส

คืนหนึ่งปี 2561 พระครูสุวรรณบุญสารมีนิมิต
ว่าต้องสร้างพญานาค ณ ที่แห่งนี้
โดยรูปปั้นพญานาคทั้ง 4 องค์ ประกอบด้วย
1.พญาศรีสุทโธนาคราช (ภาคอีสาน)
2.พญาศรีสุวรรณนาคราช (ภาคกลาง)
3.พญาพิงคารนาคราช (ภาคเหนือ)
4.พญายัสมันนาคราช (ภาคใต้)
นอกจากนี้ยังมีพญานาครอบวิหารรวม27 ตน

แปะ GPS ไว้ให้ตามนี้เลยนะครับ
https://goo.gl/maps/TRXetDsFiCYxbgVP6

mungmee