ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

ประกาศ ซื้อจ้าง ไตรมาสที่ 1
Admin Wangtong