องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นายวิชิต วงปัตตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ข้าราชการ ดำเนินการมอบสังกะสีให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 2 กรกฎาคมม 2567

mungmee