วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยรัตน์ พิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นประธานในพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง