องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานตำบลวังทอง ดำเนินการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็กพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

mungmee