วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร นายอำเภอบ้านดุง มาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร ” โดยอำเภอบ้านดุง ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดบ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลวังทอง และประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวน 120 คน

Admin