วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00น ท่าน วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการมอบบ้านสภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และมอบบ้านให้แก่ นายทวี โพธิสุด ผู้ยากไร้และมีความพิการ ทางการเคลื่อนไหว บ้านวังสมบัติหมู่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี