วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ท่านวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย คณะติดตาม หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบบ้านสตรีแห่งชาติในพระ ราชินูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ มอบบ้านให้แก่ นายทวี โพธิสุด ผู้ยากไร้และมีความพิการ ทางการเคลื่อไหว บ้านวัง สมบัติหมู่ 7 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Admin