โครงการจัดงานวันสตรีสากลตำบลวังทอง โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังทอง วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี